Skip to main content

Privacyverklaring Stichting Deltaconcerten ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Inleiding

In dit document staat hoe de Stichting Deltaconcerten omgaat met de bescherming van persoonsgegevens. De bescherming van persoonsgegevens is met ingang van 25 mei 2018 geregeld door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze AVG is van toepassing op alle organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dit geldt ook voor Stichting Deltaconcerten. De Autoriteit Persoonsgegevens kan controleren of organisaties voldoen aan de AVG.

Welke gegevens worden bewaard?

Stichting Deltaconcerten bewaart persoonsgegevens alleen wanneer je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Cookies
  • Wie zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, geeft uitsluitend toestemming mailberichten te ontvangen over activiteiten van de Stichting Deltaconcerten.
  • Wie zich aanmeldt als vriend, geeft uitsluitend toestemming mailberichten te ontvangen over algemene en vriendenactiviteiten van de Stichting Deltaconcerten.
  • Wie een kaartje voor een concert bestelt, geeft uitsluitend toestemming om de benodigde informatie door te geven aan Go-Tickets, de ticketprovider waar de Stichting Deltaconcerten gebruik van maakt. Deze informatie omvat:
    • Verplicht: naam, adresgegevens, e-mailadres, betaalgegevens;
    • Vrijwillig: geboortedatum, geslacht, telefoonnummer.

Stichting Deltaconcerten gebruikt geen cookies.

Bezoek aan de website van de Stichting Deltaconcerten wordt statistisch in kaart gebracht door onafhankelijke statistische software, waarop de stichting geen invloed kan noch wil uitoefenen. Deze software verwerkt bezoekersaantallen, paginabezoek, duur van bezoek etc., maar op geen enkele manier persoonsgebonden gegevens. De Stichting Deltaconcerten maakt van deze statistieken gebruik omdat de software zich in het ‘open domein’ afspeelt.

Hoe lang bewaren we gegevens?

Stichting Deltaconcerten zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn eindigt op het moment:

  • dat je je uitschrijft voor de nieuwsbrief;
  • dat het concert waarvoor je een kaartje hebt gekocht gehouden is.